Adlar yalnızca geleneksel değerleri taşıyan bir imgelendirme sistemi değildir. Kişi adlarını incelediğimizde, bu tür adların sosyolojik nedenlenmelerden dine kadar geniş bir etki alanı içerisinde olduğunu görürüz. İşte tam da burada adların çocuklar ve veliler açısından farklı anlamlar taşıdıkları gerçeği ortaya çıkar. Çocuklar adlara daha çok varlık evrenindeki anlamlı sözlü ifadeler olarak bakarken bu bakış açısı erişkin bireylerde karmaşıklaşmaktadır. İşte bunun için içerisinde hiçbir yabancı öge içermeyen öz Türkçe isimler listesini sizin için derledik.

 CinsiyetAdAnlamKaynak
E/KAbayTürk ve Altay mitolojisinde Yeryüzü Tanrıçası.
E/KAdaÇevresi bütünüyle sularla çevrili kara parçası.
EAda KutayTürk mitolojisinde Gök âleminin (Cennet’in) efendisi. Ülgen.
E/KAdalÜn kazanmış, ünlü, bilinir.
E/KAdayışİdeal uğruna çaba sarf etme durumu.
EAkınArkası kesilmeyen ilerleme.
EAkınalpKendini sürekli geliştiren güçlü ve bilge kişi.
KAkşinBeyaz tenli kadın.
EAktuğTürk mitolojisinde iyilik tanrısı. Aktu.
E/KAlkımGökkuşağı.
KAlmilaElma yanaklı kız. Almıla>alma>elma“Bozkurtlar Ölüyor” adlı kitapta geçen Işbara Alp’ in Ötüken güzeli kızıdır.
EAlpYiğit.
EAlparslanArslan gibi güçlü erkek. 2. Büyük Selçuklu Devleti’nin en güçlü hükümdarlarından biri.
EAlpayYiğit.
EAlpdemDürüst ve güçlü kişi.
EAlperYiğit.
EAlperenDürüst ve güçlü kişi.
EAlpkuntKarakterli yiğit.
EAlpkutayİpek gibi değerli yiğit.
EAlptekin1. İyi huylu yiğit. 2. Gazneliler Devleti’ni kuran Türk hükümdar. Alp Tekin.
EAlsancakOsmanlı ve Türk bayrakları için kullanılan dolaylama.
E/KAltanAltın kelimesinin farklı bir bazı tarihî şive ve lehçelerdeki telaffuzu.
EAltayTürk, Altay ve Moğol mitolojisinde Dağ Tanrısıdır
E/KAltınTarih boyunca dünyada değerini kaybetmeyen bir maden.
E/KAltınayDeğerli kişi.
E/KAnıHatıra, geçmişte kalan olay ve durumlardan bugüne kalan.
EAnıl1. Amaç. 2. Hafıza.
EAratTürk ve Altay mitolojisinde korkunç dev balık. Ölüm Balığı
EArcaTemizce.
EArçurayTürk ve Çuvaş mitolojisinde ormanları koruduğuna inanılan varlık.
E/KArda1. İşaret çubuğu. 2. Sonra gelen.
EArdayTemiz, temiz bir görüntüsü olan, temiz gibi. (Etimoloji: Arı teg>arday)
EArdıçKışın yaprak dökmeyen güzel kokulu bir ağaç.
E/KArdılBirinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, halef.
EArgunOrta Asya’da yaygın olan bir hayvan.
EArıkanTürk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde iyi ruh. Aruğ Han.
E/KArılTüm kötülüklerden temizlenmiş.
E/KArın1. Güneşin vurduğu dağ yüzü, bakı. 2. Temiz.
E/KArmağan1. Hediye.
E/KArsılKumral, koyu kestane rengi.
EArslan1. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan. 2. Mecazen cesur.
EArtunGururlu.
EArtunçTunç gibi sağlam.
KAsenaTürklerin kutsal saydığı efsanevi kurt. 2. Göktürk hanedanının Soğdakça adı.
E/KAsralGüçsüzleri koruyan, himaye eden. (Nehcü’l-Feradis: s. 23.)
KAsuÇok hareketli çocuk.
EAsutayHırçın at.
KAşilaÖzbek Türkçesinde mani, aşula.
E/KAşkınÇok fazla. 2. Üstün.
EAtaGeçmişte yaşayan büyük.
EAtakanHükümdar olan ata.
E/KAtalayBilinir olan, ünlü.
EAtayTürk ve Moğol mitolojilerinde Ceza Tanrısı. Suçluları cezalandırır.
E/KAtılayBilinir olan, ünlü. Atalay>Atılay
EAtınçAtılgan, önderli eden.
EAtilla1. İdil Irmağı gibi parlak. (kelime anlamı) 2. Ünlü Hun hükümdarı.
EAttila1. İdil Irmağı gibi parlak. (kelime anlamı) 2. Ünlü Hun hükümdarı.
EAyalKadın.
EAyazTürk, Altay ve Orta Asya mitolojilerinde, özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda Soğuk Tanrısı.
EAybars1. Güçlü ve güzel. 2. Hun İmparatorluğu’nda Atilla’nın amcası.
KAybenAy gibi güzel.
EAyberkGüçlü, dayanıklı ve güzel olan.
EAybeyTarihte Aybeg olarak bilinen bir isimdir. Memluk Devleti’nin kurucusunun adıdır. 2. Ay gibi güzel yüzlü.
KAybikeAy gibi güzel.
KAybükeAy gibi güzel.
KAyçaHilal.
E/KAydayGörkem. (Kırgız T.)
KAydemEtrafına bilgisiyle ışık saçan, erdemli kişi.
EAydın1. Işıklı. 2. Türk mitolojisinde efsanevi ozan. Aşık Aydın olarak da bilinir. Müzisyenlerin, şairlerin, aşıkların, ozanların atasıdır.
KAydilgeAkşamları sessizlik içerisinde dilek dileme.
E/KAydoğanDoğuşuyla etrafa mutluluk saçan.
EAydoğdu1. Ay gibi güzel. Etrafa mutluluk veren. 2. Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in yeğeni.
EAyhan1. Ay kağanı. 2. Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası sayılan Oğuz Han’ın annesi. Karahan’ın eşidir.
EAyınçHeybet, hürmet.
EAykunTürk mitolojisinde güç tanrısıdır.
EAykutEski Türklerde kutsallığını aydan geldiği düşünülen kutsal güç.
KAylaAyı saran ışık çeperi, hale.
EAylanAçık ve şeffaf kişi.
EAylinAyı saran ışık çeperi, hale.
E/KAynalDeğişime ayak uyduran.
E/KAyraAçık seçik olan, yalanı olmayan, şeffaf insan.  (Kaynak: Nehcü’l-Feradis)
KAysatTürk ve Altay mitolojilerinde Güzellik Tanrıçası.
KAysevilAy kadar çok sevilen.
KAysunAy gibi beyaz tenli.
KAyşilDolunay.
EBanguLokma.
EBaranVaran, ulaşan.
E/KBarçın1. Türk mitolojisine göre Oğuz ülkesini yöneten kadın beylerdendir. 2. İpek kumaş. (Nehcü’l-Feradis: s. 49)
EBarışSavaşın bitirilmesi, savaşsız yaşama.
EBarlıbarsVarlıklı ve pars gibi güçlü erkek.
EBarlıbayVarlıklı adam.
EBartuZenginlik.
KBaşak1. Okun ucu. 2. Bir burç adı. 3. Buğdayın üst kısmı.
EBaşarBaşarılı kişi.
EBaşatHerkesten güçlü.
E/KBatıGüneşin batış yönü.
EBatuBahadır.
EBatuhan1. Güçlü hükümdar.  2. 13. yüzyılda yaşamış Altınordu hükümdarı. Moğol İmparatorluğu’na bağlı Altın Orda’nın kurucusudur. 1240 – 1255 yılları arasında Altın Orda Devleti’ni yönetmiştir.
EBatukan1. Güçlü hükümdar.  2. 13. yüzyılda yaşamış Altınordu hükümdarı. Moğol İmparatorluğu’na bağlı Altın Orda’nın kurucusudur. 1240 – 1255 yılları arasında Altın Orda Devleti’ni yönetmiştir.
EBaturTürk ve Altay mitolojisinde Cesaret Tanrısı. 2. Cesaretli, yiğit.
EBaturalpCesaretli.
EBaybars1. Pars gibi güçlü. 2. Memluk Devleti’nin en güçlü sultanlarından birinin adıdır. Moğolları yenebilen tek Müslüman hükümdar olarak bilinir.
EBayhanZengin hükümdar.
EBaymünkeEjderhası ve 40 yiğidi olduğuna inanılan Türk mitolojisi kahramanı.
EBayramKutlu gün.
KBelenTürk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da tanınır. Yolcuları korur.
KBelginŞeffaf, yalan söylemeyen, dürüst.
KBelinGüzelliğiyle etrafa şaşkınlık veren.
KBelitHer şeyin temelinde olan önerme.
KBelizİşaret.
KBengiSonsuzluk.
KBengilayÜlkenin sonsuz ay yüzlü kızı.
KBengisuÖlümsüzlük suyu, ab-ı hayat.
KBensuSu gibi aziz.
KBerçinCömert.
EBerdiTürk mitolojisinde bir bey.
KBerenAkıllı.
E/KBergeTürk halk inanışında esin veya ilham anlamına gelir. Bergü veya bergi de denir.
E/KBergenTürk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı, Mergen.
EBerginSağlam, güçlü.
KBerilAzimli, kendini adayan.
E/KBerinSoylu.
EBerkSağlam, güçlü.
EBerkanGeçmişine bağlı.
EBerkantSözünün eri.
EBerkaySağlam, güçlü.
E/KBerkeKamçı
EBerkehan1. Güçlü hükümdar.  2. 13. yüzyılda yaşamış Altınordu hükümdarı.
EBerkiİlerideki, önde olan.
KBerkilayİmparatoriçe. Güçlü ülkenin ay yüzlü kraliçesi.
EBerkinSağlam, güçlü.
EBerkinayGüçlü. (En küçük erkek evlat için tercih edilir. İnay: Küçük erkek çocuk.)
EBerksanMeşhur.
KBerneArmağan, hediye.
KBetimAkılda canlanan görsel, hayal.
KBeylaAğırbaşlı, kibar. Bayla, baylan. 2. Hâli güzel.
KBeylimBenim “soylu”m anlamında bir isim.
KBilçinBilgili kadın.
E/KBilgeBilgili, âlim. 2. Ünlü bir Göktürk kağanı.
EBilgerDoktor. 2. Akıllı.
KBilgesuBilgisi okyanus gibi olan, âlim.
E/KBilgiİnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü.
KBilgünBilgin.
EBilkanBilgili.
E/KBirdemEski Türkçede “birlik” anlamına gelir.
EBirkanSoylu. Soyu biricik olan.
EBirolBiricik.
E/KBirselHareketli.
E/KBirsenBiricik.
E/KBodayBuğday tenli.
KBolga1. İstikbal, iyi gelecek, yaşamın olayları.
EBolganOlay, hadise.
EBora1. Fırtınalı yağmur. Burmak fiil kökünden gelir, Eski ve Orta Türkçede buragan şekli de vardır.
EBoran1. Türk, Altay ve Moğol mitolojilerinde Yağmur Tanrısı. 2. Fırtınalı yağmur.
EBoygaBaşına buyruk
E/KBökeKahraman
KBörteTürk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Asena.
EBörteçinTürklerin Ergenekon’dan çıkmasını sağlayan demircinin adı.
E/KBörüTürklerin kutsal saydığı efsanevi kurt.
EBuğraTürk mitolojisinde Karahan’ın oğludur. 2. Erkek deve.
EBulcahanMitolojiye göre Türklerin ve Moğolların ilk atası olan kağandır. Tüm Türkler ondan türemiştir.
EBulunçVicdan.
E/KBuluşİcat, yeni keşfedilen.
EBulutSıvı hâle gelmeden atmosferde dolaşan su zerreleri.
EBumin1. Baykuş. 2. tarihte büyük bir Türk kağanı.
KBurcuGüzel koku. 2. Damla sakızı kokusu.
E/KBurçaTürk mitolojisinde Zenginlik Tanrısı.
KBurçakTaneli bir bitki. Eski Türklerde zenginliğin simgesidir.
KBurçinMaral, karaca.
KBurlaTürk efsanelerinde, halk öykülerinde ve masallarında söylencesel kadın cengaver. Savaşçı kadın motifini simgeler.
KBurşinTürk mitolojisinde ikiz atlar. Ak Burşun ve Kök Burşun adlı uçabilen iki at. (Burşun>Burşin)
EBurutayTürk mitolojisinde yağmur piri, Burgut Ata.
E/KBügeBüke olarak da kullanılır. Türk mitolojisindeki efsanevi ejderhanın adıdır.
KBügemBilgili kadın, derya.
KBügetKüçük göl.
KBükeTürk mitolojisindeki efsanevi ejderha.
KBüklüm1. Güzel saçlı. (mecazen) 2. Kıvrımlı.
KCelenCanlı, becerikli, eli çabuk.
ECengiz“Deniz” kelimesinin Moğolca ve bazı Türk lehçelerindeki eşdeğeridir. Anlamı “deniz”dir. 2. Büyük Moğol hükümdarı.
KCeren1. Türk ve Altay mitolojisinde ve masallarda konuşan at türü. Ciren veya Ceyren de denir. Konuşabilen, sıra dışı bir hayvandır. 2. Dişi geyik, ceylan.
ECeyhunAmuderya Irmağı.  Orta Asya’nın en uzun nehri.
KCeylaSevimli, uzun boylu, güzel yüzlü insan. (Kaynak: TTES s. 200)
ECoşkunHeyecanlı kimse.
EÇağaşanÇağının ilerisinde öngörüsü yüksek olan.
EÇağatay1. Yavru at. 2. Cengiz Han’ın bir oğlu.
EÇağdaşUygar, çağın gereksinimleri ile uyuşan.
KÇağla1. Kuru yemişlerin ham durumu. 2. Coşkulu kimse.
E/KÇağlamÇağlayan, şelale.
E/KÇağlarCoşkulu kimse.
E/KÇağlayanŞelale.
E/KÇağrı1. Doğan, çakır kuşu. 2. Davet.
KÇekşinÇekici kadın.
EÇelikSu ile sertleştirilen demir.
EÇetinZorlu.
KÇiçekBitkinin açılarak renkli görüntüler oluşturan kısmı.
KÇiğdeHünnap ve hünnap rengi.
KÇiğdemTürlü renklerde açan bir kır bitkisi.
KÇiğnemMutlulukla harcanan bir nefeslik an.
KDamlaSıvıların yuvar hâlindeki durumu, katre.
E/KDeğerYüksek nitelik, kıymet.
E/KDeğişim1. Farklılaşma. 2. Bir durum veya olgunun gelişim göstermesi.
E/KDelişmenHareketli, cesaretli, çılgın, aşkı arzulayan.
EDemir1. Demir. 2. Türk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı.
EDemirhanTürk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı.
EDemirkanTürk ve Altay mitolojisinde Demir Tanrısı.
KDenilKendinden söz ettiren.
E/KDenizSu yolları ve boğazlar yoluyla okyanuslara bağlanan büyük su birikintisi.
EDenizalpDeniz gibi hırçın ve güçlü.
E/KDerenDerleyen, düzenleyip işleri yoluna koyan.
KDerin1. İçten gelen, yoğun. 2. İleri mertebede olan.
KDerliDüzenli.
E/KDevrimMevcut düzeni değiştirmek.
KDilekİçten gelen istek.
KDilgeİsteyiş.
E/KDirenKarşı koy, anlamında bir isim.
EDirençZorluklara karşı gösterilen çaba, dayanma gücü.
E/KDirenişBir düşünce ya da durumu vazgeçmeden savunma.
EDiriliş1. Yeniden üstün hâle gelme. 2. İslam’da ölümden sonra yeniden canlanma.
E/KDoğaYaşamın var olduğu alan, tabiat.
EDoğanBir kuş türü.
E/KDoğanayAyın ilk ve parlak hâli.
EDoğulayTürk ve Yakut mitolojisinde açgözlülük tanrısı. Sınırsız servete sahiptir.
EDoğuş1. Gök cisimlerinin semada görülmeye başlaması. 2. Ana karnından çıkış.
EDolunayYeni ay.
E/KDorukEn üst nokta.
EDuralpHer zaman yiğit ve mert olan.
EDurmuşUzun ömürlü.
EDursunUzun ömürlü.
KDuruBerrak.
EDurualpİyi kalpli yiğit.
KDuyguHis.
E/KDuygunDuygulu, hassas.
KDüşselHayal içinde.
KEce1. Kraliçe. 2. Güzel kadın.
KEcem1. “Kraliçem” anlamında bir isim.
EEdiz1. Değerli kimse. 2. Uygurların önemli hanedan soylarından biri. 3. Yüksek.
KEfilKörpe bitki yaprağı.
E/KEgemenBağımlı olmayan.
EEkinOlgunlaşmış tahıl.
E/KEkinçKültür.
E/KElçinKarşılıklı yardım. (Eliçin>Elçin)
KEldemCana yakın.
E/KElginFarklı, diğerlerinden başka.
KElviBüyü. DLT yelwü>TT elvi
E/KEmekHarcanan çaba.
EEmrahBu isim Eski Türkçedeki Amrak kelimesinden gelmektedir. Göktürklerde Amrak adında bir kağan da vardır. Anlamı sevimli, sevgilidir.
EEmreAşık, tutkun.
E/KEnginAçık deniz.
EEralpYiğit.
EErayGüzel yüzlü yiğit.
EErbaturYiğit.
EErceYiğitçe savaşan asker.
EErdalGenç.
EErdemAhlak ve etik değerleri ifade eden kavram.
E/KErdenEl değmemiş.
EErdenayTürk mitolojisinde Tanrıların insanlara bildirmek istedikleri iyi kararları insanlara ileten ruh.
E/KErdiAmacına ulaşan.
EErdilVakarlı, oturup kalkmayı bilen, düzgün konuşan.
EErdinçGüçlü.
EErdoğanDoğuştan yiğit olan kişi.
E/KErenSezgisi yüksek ve yiğit kişi.
EErenalpSezgisi yüksek ve yiğit kişi.
E/KErenayDeneyimli.
KErgeNazlı.
EErginYetişkin, olgun.
E/KErgülMoğ. Örgöl. Türk ve Moğol mitolojisinde hayırdua anlamında kullanılan bir söz.
E/KErgüzİlkbahar.
EErhanYiğit hükümdar.
EErinç1. Ulaşılan dilek. 2. Eski Türkçede “şüphesiz” demektir.
E/KErişPek çok, çok fazla.
EErkanYiğit.
E/KErke1. Enerji. 2. Türk mitolojisinde baştan çıkarıcı, ayartıcı tanrıçadır. Nazlı olarak tanımlanır.
EErkiTürk mitolojisinde zenginliği ile ünlü bir bey.
E/KErkin1. Özgür. 2. Uygurların erken dönemlerinde kullanılan bir bey unvanı.
EErkuntGüçlü erkek.
EErkutKut sahibi erkek.
EErlinayErkekçe davranan.
EErmanYiğit.
EErol“Yiğit ol!” anlamında bir kelime.
EErsenYiğit.
EErsinYiğit.
EErsunYiğitliğini gösteren.
EErtanSabahın ilk saatleri.
EErtinayRuhunda kahramanlık olan.
EErtuğSavaşçı.
EErtuğrulDürüst ve güçlü kişi.
EErtunçTunç gibi sağlam.
KEsemGüzelliği ile hayran bırakan. (Kazak T.)
E/KEsenSağlıklı.
E/KEsinİlham.
E/KEsintiHafif rüzgâr.
EEsliTürk mitolojisinde İltekin’in oğludur. 2. Karakter sahibi.
KEsriKaplan rengi.
KEsrigünGün batımı, gün batımındaki hafif kızıllık.
KEsrinKaplan rengi. ET esringü>esrin
E/KEtkinAktif, çalışkan.
E/KEvrenKainat, varlığın tamamı.
E/KEvrimBiyolojik ve zamansal değişim.
EEvşenEve mutluluk veren.
EEylemMevcut duruma karşı verilen mücadele.
KEzgiMelodi.
KGeceGünün kararmasıyla oluşan vakit.
E/KGedizGöl.
KGerçeTürk mitolojinde Kara Han’ın kızıdır.
EGirayKırım hanlarının kullandığı san.
KGizSır.
E/KGizaySır saklayan güvenilir kişi.
KGizemAklın almadığı sır.
KGizlemHerkesten farklı, ezoterik.
KGökSema.
EGökalp1. Mavi gözlü yiğit. 2. Ertuğrul Gazi’nin amcası.
EGökayMavi gözlü.
KGökbenMavilik içinde engin olan.
EGökbörüTürk, Moğol ve Altay mitolojisinde kutsal hayvan ve ulusal sembol. Asena.
EGökçayEstetik görünüşlü.
E/KGökçeGösterişli.
E/KGökçekSevimli
E/KGökçenGökcen şekli de vardır. Güzel anlamına gelir.
EGökdenizGözleri mavi ve deniz gibi engin kişi.
EGökhanTürk ve Altay mitolojisinde Gökyüzü Kağanı.
EGökhunDoğu Hun İmparatorluğu.
EGökmen1. Kutlu. 2. Orta Asya’da bir dağ.
KGökselGözlere ait, semavi.
E/KGöksuYağmur.
E/KGökşen1. Gökkuşağı. 2. Gökyüzü kadar mutlu.
KGökşinGökkuşağı.
EGöktuğGöktürk Kağanlığı’nın egemenlik simgesi.
EGöktürkTüm Türkleri tek çatı altında toplayan Türklerin atası imparatorluktan olan.
KGönülKalp, yürek. Yürekteki sevgi.
KGönülayİyi kalpli.
E/KGörkemGüzel görünüş, estetik.
E/KGörklemGüzel.
KGözdeÜstün tutulan.
EGüçlü1. Kuvveti fazla olan. 2. Onuncu Uygur kağanı (Küçlüg Bilge Kağan).
KGülerGüleç.
EGültekin1. Bir Göktürk asilzadesi: Kül Tigin. 2. “Prens parçası”, her şeyiyle prens anlamında bir kelime. Eski Türkçede “kül” ismiyle parçası manasında isimler yapılmıştır.
KGülümserGüleryüzlü.
KGülüşGülme.
EGümüşDeğerli bir maden.
E/KGün1. Türk ve Altay mitolojisinde Güneş Kağanı. 2. 24 saatlik zaman dilimi.
E/KGünayGüneş gibi ışıldayan, etrafa bilgi yayan.
E/KGünceİnsanın özel bilgilerini günlük olarak paylaştığı betik.
EGünçinBir Hun tankutu.
EGündoğdu1. Eski Türklerde adaleti simgeleyen isimdir. Güneş gibi adaletli doğan. 2. Neşrî’ye göre Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in amcası.
EGündüz1. Günün ışıdığı saat aralığı. 2. Osman Bey’in babası.
EGündüzalpOsmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi’nin babası veya oğludur.
E/KGünerTan vakti.
EGüneriÇağdaş, çağın gereklerine göre hareket eden.
E/KGüneş1. Türk mitolojisinde bir bey. 2. Samanyolu Galaksisi’nin yıldızı.
E/KGüneyKuzey Kutbu’nun tersi istikamette olan yön.
E/KGüngörNeşe içerisinde yaşayan.
EGüralKırmızı yanaklı.
E/KGürayEtrafına ışık saçan.
EGürdalSoylu.
KGürelDinamik.
EGürhan1. Türk mitolojisinde Dib-Yafku’nun oğludur. 2. Güçlü.
EGürolHer zaman yiğit ve cömert olan.
KGürselinCoşkulu.
E/KGüvenKorku yaşamaksızın bağlanma.
EGüvençGüvenilir, emin kişi.
EGüzhanTürk mitolojisinde Dib-Yafku’nun oğludur.
KHazalSon bahar yaprakları.
EIlgarHızlı ve etkili karar verebilen kişi.
EIlgıTürk mitolojisinde Taş-Beg’in oğludur.
E/KIlgınEsinti, hafif rüzgâr.
E/KIlık1. Aklıselim kararlar verebilen, acele ve yanlış kararlar vermeyen. 2. Soğukla sıcak arası.
E/KIlımÖlçülü davranma erdemi.
E/KIrmakAkarsu.
KIşıkAydınlık.
KIşılParlayan, güzel görünüşlü kadın.
KIşılayAy gibi parlayan.
KIşıltıEtrafa saçılan aydınlık.
KIşınIşık demeti.
KIşınçEtrafına ışık saçma.
KİdelBkz. İdil. İdil isminin Kırım Türklerinde kullanılan türevi.
EİdikutKut sahibi, devleti yönetme yetkisine sahip kişi.
Kİdil1. Volga Nehri’nin Türkçedeki adı. 2. Pastoral şiir.
EİgenÇok, çokluk içerisinde olan. (Nehcü’l-Feradis: s. 186)
Kİlâtunİmparatoriçe.
KİlayÜlkenin en güzel kızı.
KİlaydaSu perisi.
EİlberÖnder. Bir ülkenin kurucusu.
EİlberkÜlkeyi güçlü hâle getiren, lider.
EİlberkUlusal kahraman, ülkenin kahramanı, güçlüsü.
KİlbikeÜlkenin hanımefendisi.
Kİlbilge1. Ülkeyi bilgisiyle yönlendiren bilgili kişi. 2. Tonyukuk’un kızı, Bilge Kağan’ın eşi. Hukuki olarak Göktürk Kağanlığı’nın son hükümdarıdır. (İl-İtmiş Bilge Kağatun)
KİlbükeDoğrusu İlbike’dir.
KİldayÜlkedeki ay gibi güzel. (Aslı: İldeay)
KİldeayÜlkedeki ay gibi güzel. (Aslı: İldeay)
EİldenizBilgeliğiyle ün salmış Kıpçak Türkü kökenli Türk atabeyi. 2. Ülkesi deniz gibi engin olan.
EİlerkÜlkenin gücü, ülkenin güçlü yöneticisi.
E/KİlgeBkz. İlke.
E/KİlgiBağlılık.
EİlhanHükümdar.
Kİlhatunİmparatoriçe. İlâtun.
E/KİlkayHilâl.
E/KİlkeTemel bilgi.
Eİlkerİlk erkek çocuk.
EİlkutTanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi.
EİlkutayTanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi.
Eİlöge1. Başbakan, başvezir. 2. Uygurların en önemli başvezirlerinden biri. (İl Ögesi Inançu Bilge)
EİlteberTürk Kağanlığı ve Hazar Kağanlığı’nın siyasi hiyerarşisinde kendisine vergi toplama ve bunun belirli bir miktarını Türk kağanına ödeme görevi bulunan boy başkanlarına verilen addır.
Eİltekin1. Türk mitolojisinde Buğra Han’ın oğludur. 2. Türk prensi.
EİltenTürk, Altay ve Moğol mitolojisinde Dağ Tanrısıdır. Daha çok Altay adıyla bilinir.
Eİlter1. Ülkeyi içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, derleyen. 2. Kutluk Kağanlığı’nın kurucusuna ülkeyi derleyip topladığı için İlteriş unvanı verilmiştir.
EİltuğBağımsızlık nişanı.
E/KİmerÇok zengin.
KİmgeZihinde tasarlanan, bilinçte beliren olay.
E/KİmreTürk mitolojisinde ilkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselen kutsal varlık.
EİnalTürk mitolojisinde Korkut Ata ve diğer soyluların tahta çıkardığı Kayı boyundan Türk.
EİnançEski Türklerde bu isim Inançu şeklinde kullanılıyordu. Gönülden bağlanma anlamındadır.
EİnayKüçük erkek çocuk.
KİnciKelimenin aslının Çince olduğu da iddia edilir. Sedef renginden süs taşı.
EİnelKapgan Kağan’ın küçük oğlu olan Göktürk sultanı.
Kİpek1. Hayvansal olarak üretimi yapılan değerli bir iplik ve kumaş türü. 2. Mecazen yumuşak.
E/KİrtenTuva Türkçesinde sabah.
Eİrteriş742’de “İl-İtmiş Kağan” sıfatı ile Çin İmparatoru ve özellikle Basmillerin desteği ile tahta çıkan Türk kağanı.
KİsenbikeMutlu ve esen hanımefendi.
Eİstençİrade.
KİzdemTema.
Kİzelİz bırakan, unutulamayan.
KİzerYapıt, eser.
EKaanTürk ve Moğol hükümdarlarına verilen ad, kağan, hakan.
EKağanTürk ve Moğol hükümdarlarına verilen ad, kaan, hakan.
KKaraca1. Esmer. 2. Geyikgillerden bir hayvan.
EKarahan1. Türk mitolojisinde Dib-Yafku’nun oğludur. 2. Güçlü hükümdar.
KKardelenKarların arasında açan bir çiçek.
EKartalÇok güçlü bir yırtıcı kuş.
EKaya1. Sert. 2. Büyük taş kütlesi. 2. Ertuğrul Bey’in dedesi: Kaya Alp.
EKayaalpOsmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey’in büyük dedesi olan Süleyman Şah’ın babası ve Ertuğrul Gazi’nin dedesi.
EKayahanKaya gibi güçlü hükümdar.
EKayhanAslı Kayıhan’dır. Güçlü hükümdar manasına gelir.
EKayıtbay1. 15. yüzyılda yaşamış bir Memluk sultanı.
E/KKayra1. Yeniden, tekrar. (Nehcü’l-Feradis: s. 209) 2. Bağışlayıcı. 3. Eski Türk mitolojisindeki bağışlayıcı varlık.
EKayraalpMerhametli yiğit.
EKıraç1. Verimsiz toprak. 2. Her türlü zorluğa dayanan.
EKıvançÖvünç, iftihar.
KKıvılcım1. Harekete geçiren ilk devinim. 2. Ateş parçası.
EKongarKoyu kahverengi.
EKoralSınır muhafızı.
EKoralpYürekli yiğit.
EKorayYürekli, korkmayan.
EKorkut1. Dolu tanesi. 2. Eski Türk inanışındaki ak sakallı bilge.
EKöksalTemelli hâle gelmiş, sağlam temeller üzerinde duran.
EKubaToprak rengi. (Arapçadaki Kuba farklı bir isimdir.)
EKubatBüyük boyutlu.
EKunanbayYüksek mevkide bulunan.
E/KKuralBir konuda izlenmesi gereken yol. Yasa.
E/KKurtuluşZor bir durumdan esenlikle çıkma.
EKutTürk, Moğol ve Altay şamanizminde ve halk inancında kutsal enerji, yaşam gücü.
EKutalTanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi.
EKutalmışTanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi.
E/KKutay1. İpek. 2. Kutlu.
EKutlu1. Tanrı tarafından ülkenin yönetme gücünün verildiği kişi. 2. Uğurlu, saygıdeğer.
EKutlualpTanrı tarafından kutsanmış savaşçı.
EKutpayNasip.
EKuzey1. Kuzey Kutbu’nun bulunduğu yön. 2. Soğukkanlı.
EKürşatNihal Atsız’ın Bozkurtların Ölümü adlı romanında Çin kaynaklarında A-shih-na Chieh-she-erh olarak bilinen Türk savaşçıya verilen addır. Kürşat, 13 Mayıs 639’da 40 askeriyle birlikte Çin sarayını basmıştır.
ELaçin1. Yiğit. 2. Bir Memluk sultanının adı. 3. Kartal. (İsmin aslı Laçın’dır.)
KMaralDişi geyik.
KMeltemDeniz kıyılarında, gündüzleri denizden karalara, geceleri ise karalardan denize doğru esen hafif şiddetli rüzgâr.
KMengü1. Eski Türkçede sonsuzluk anlamına gelir. 2. Türkiye Türkçesi ağzılarında semah anlamında kullanılır.
KMeralDişi geyik.
E/KMergenTürk ve Altay mitolojisinde Akıl Tanrısı, Bergen. (Nişancı anlamına gelen Moğolca Mergen ismi farklıdır.)
EMeriçKuş iskeleti.
EMeteMÖ 209 – MÖ 174 arasındaki Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır.
EMetehanMÖ 209 – MÖ 174 arasındaki Türk-Hun (Hiung-nu) hükümdarıdır.
EMutluMesut, sevinçli.
E/KMüren 1. Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde ırmağın koruyucu ruhu. 2. Irmak.
EOgünMutlu olunacağı düşünülen idealize gün.
EOğuz1. Türklerin en büyük boylarından biri. 2. Türklerin atası olduğuna inanılan efsanevi kişi. 2. Sağlam, kudretli.
EOğuzhan1. Güçlü hükümdar. 2. Türk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası.
EOkan1. Anlayışlı. 2. Türk ve Altay mitolojisinde barış tanrısı.
EOkayTürk ve Altay mitolojisinde Sihirbaz Tanrısı. Su altında yaşar.
EOktayOk gibi güçlü ve çevik kişi.
EOlcanAslı Olca Han’dır. Türk ve Moğol mitolojisine göre Türklerin ve Moğolların ilk ve ortak atası olan kağan.
KOlguVarlığı kanıtlanmış kavram.
E/KOlguVarlığı kanıtlanmış kavram.
E/KOlgunBilgi ve görgü sahibi kişi.
EOlgunerBilgi ve görgü sahibi erkek.
EOltanSabahın ilk ışıkları.
EOltunçSaygıdeğer kişi.
EOngunTürk ve Altay mitolojisinde Bereket Tanrısı. Bolluk ve bereketin kaynağıdır.
EOrayGörgülü, şehirli kişi.
EOrçunMakam sahibi.
EOrhan1. Türk mitolojisinde Dib-Yafku’nun oğludur. 2. Kağanlık makamını elinde tutan.
EOrhun1. Türklere ait toprak, Hun toprağı. 2. Türklerin tarih sahnesine çıktığı vadinin adı.
EOrkan1. Kağana ait toprak, kağan toprağı.
EOrkun1. Türklere ait toprak, Hun toprağı. 2. Türklerin tarih sahnesine çıktığı vadinin adı.
EOrkuntAtların yaşadığı, verimli toprak.
EOrkutEski Türklerde tanrıya dua edilen ve kutsal sayılan yerelere verilen ad, dağ tepeleri vb. yerler orkuttur.
EOrkutayKutsal yerler gibi kutlu olan kişi.
EOrtunOrtanca, ortanca çocuk.
KOyaİnce dantel.
KOyaçiçek1. Mecazen kibar. 2. Her tarafı çiçek gübi güzel işlenmiş.
E/KOykun1. Ongun. 2. Mübarek, devlet.oñgun ve oykun Sözleri Hakkında (Kemal Erarslan)
KOylumResimdeki derinlik.
EOzan1. Halk şairi. 2. Şair. 3. Eski Türklerde merasimleri yöneten kişi, şaman, baksı, kam.
E/KÖge1. Temel unsur. 2. Son meşru Uygur kağanı. (Öge ismi Üge şeklinde de kullanılmaktadır.) 3. Şöhret (Eski Türkçede).
E/KÖgenKüçük ırmak, çay. (Orhun Türkçesinde)
EÖğütNasihat.
EÖktemOnurlu.
EÖktenAkıllı.
E/KÖnalÖnde olan, öncü.
E/KÖnayÖnde olan, öncü.
E/KÖncelDiğerlerinden daha önde olan, öncelikli.
EÖnder1. Ülkenin temellerini kuran ve kurduğu ülkeyi yücelten kişi. 2. Bir kurum veya organizasyona liderlik eden kişi.
E/KÖngörüİleride olacak durumları sezebilme gücü.
E/KÖngünHerkesten farklı.
E/KÖvünçKıvanç.
KÖykü1. Gerçeğe uygun bir olayı aktaran kısa, düzyazı şeklindeki anlatıdır.
EÖzalpDoğuştan yiğit olan kişi.
KÖzçinKarakterli olan, kendine has.
KÖzdenSoylu.
KÖzdeyişİçerisinde içkin ve değerli anlamlar olan söz.
E/KÖzel1. Kişiye ait, kişinin kullanımına ayrılmış. 2. Herkesten farklı, biricik.
E/KÖzerYiğit.
KÖzgeHerkesten farklı.
E/KÖzgenÖzen gösteren.
E/KÖzgüçManeviyat.
E/KÖzgürKimseye bağımlı kalmayan.
EÖzhanKağan soyundan gelen.
EÖzkanKağan soyundan gelen.
KÖzlemKavuşma isteği.
KÖzleyişKavuşma isteği.
KÖzneKendine ait, kendine özgü.
KÖzşinKendine özgü olan kadın.
E/KPamirOrta Asya’da lalenin ana vatanı olan dağların adı.
KParla“Her zaman en iyi ol!” anlamında bir ad.
KParlaşımGüzelliğiyle etrafa ışık saçan.
EParsYırtıcı bir hayvan. (Kaynak: TTKBS s. 688)
EParslanPars.
EPaşaAskeri anlamda üstün rütbeli kişi.
E/KPaynaTürk ve Altay halk kültüründe Bereket Töreni.
KPekşenÇok neşeli.
KPetekDüzgün altıgen şeklindeki öbeklerden oluşan bal mumu.
KPınarBulak, su kaynağı.
KPırıltıYansıyan ışık.
EPusatSilah.
ERonaAttila’nın oğlu olan Türk hükümdar.
ESaltuk1. Saltık olarak da kullanılır. Anlamı özgür kişidir. 2. İlk Müslüman Türk hükümdarı. (Saltuk Buğra Han)
ESalur1. Kılıç. 2. Bir Oğuz oymağı.
ESanberkSağlamlığı ile ünlü olan kişi.
ESancakAlay bayrağı.
ESarkanTürk, Altay ve Macar mitolojisinde Ejderha Tanrısı.
ESarpErişilmesi zor, kayalık, engebeli.
ESarsılmazKötü durumlar karşısında güçlü durmayı bilen, dirayetli.
ESavaşFiziksel şiddet yoluyla insanlar arasında yaşanan çarpışma.
ESavcı1. Eski Türklerde hikmetli sözler söyleyen kişilere verilen ad. 2. Müddeiumumi, mahkemede iddianame hazırlayan. 3. Osman Bey’in kardeşi.
E/KSaydaİçi dışı bir olan.
E/KSaygınçSaygıdeğerlik.
ESaylamSeçkin kişi.
ESaylanUçurum
KSeçilBenzerlerinin arasında en kabiliyetli olan.
E/KSeçkinSoylu, diğerlerinden üstün.
KSedenUyanık, gözü açık.
KSedençGözü açık olan.
ESeğmenSilahlı ve giyimli yiğit.
KSelayYüzü ay seli gibi güzel olan.
ESelçukGüzel konuşan.
KSeldaBir söğüt cinsi.
KSelenMüjde.
KSelinSürekli yeşil kalan bir Orta Asya bitkisi.
KSenal1. Cömert. 2. Diğer insanlar tarafından beğenilen.
KSenayAy gibi parlayan.
ESencerKale.
KSerçeBir kuş türü.
E/KSeren1. Türk mitolojisinde Arslan Han’ın oğlu. 2. Bulunduğu yeri derleyip toplayan, düzene koyan.
KSerenay1. Türk mitolojisinde Arslan Han’ın oğlu. 2. Bulunduğu yeri derleyip toplayan, düzene koyan güzel.
ESergen1. Plato. Yüksek düzlük. 2. Raf.
E/KSerin1. Hoşgörülü. 2. Hafifçe soğuk.
KSerminGüzel.
KSerpilBüyüyüp güzelleşmiş.
KSetenayAslen Satanay’dır. Türk mitolojisinde güzelliğin ve bilgeliğin sembolüdür. Babası Güneş’tir ve annesi Ay’dır. Doğaüstü güçlere ve sihirlere sahiptir.
KSevalHer şeyi sevgiyle yapan.
KSevgiİçten gelen yakınlık.
KSevilBaşkalarınca beğenilen.
KSevimMuhabbet.
KSevinç1. Somut anlamda mutluluk. 2. Mitolojiye göre Türklerin atası olan Tatar Han’ın 9 çocuğundan biri.
KSevtapTapılacak kadar güzel kadın.
KSeymenSilahlı ve giyimli yiğit.
KSezaySezgisi yüksek.
KSezenSezgisi yüksek.
KSezgiSezme.
KSezginSezgisi yüksek.
E/KSezinÇevresinde olup bitenden haberdar olan.
KSırma1. Altın yaldızlı. 2. Türk mitolojisinde güzel kadın motifini simgeler. Yanında kırk kızdan oluşan dilberleri vardır.
KSibelTürk mitolojisinde bereketi ve bolluğu simgeleyen bir tanrıça.
KSimgeİşaret, sembol.
KSincanGüzel kokulu bir bitki.
ESonalpSon doğan çocuklara takılan “son yiğit” anlamında bir ad.
E/KSonaySon doğan çocuklara takılan “son güzel” anlamında bir ad.
ESonerSon doğan çocuklara takılan “son yiğit” anlamında bir ad.
E/KSonsuzEbediyete kadar sürecek olan.
KSöylemBelirli bir konudaki ifade, anlatım.
KSöz1. Bir düşünceyi anlatan ifade dizisi. 2. Vaat.
E/KSuTemel yaşam sıvısı.
KSuna1. Güzel. 2. Bir yaban ördeği türü.
E/KSunayYüreği ay gibi parlak olup iyiliğini herkese sunan.
ESungurAkdoğan.
KSüslüSüslü.
EŞanlıTanınmış, ad sahibi kimse.
E/KŞaylanEski Türklerdeki bayram kutlamaları, bayramlar.
E/KŞenNeşeli.
KŞenayNeşeli.
EŞenerNeşeli.
EŞenolHer zaman neşeli olmayı başarabilen.
EŞensoyNeşesi soyundan gelen.
EŞerenÇevik.
E/KŞeylanEski Türklerdeki bayram kutlamaları, bayramlar.
KŞırılAkarsu sesi.
ETalayTürk, Moğol ve Altay mitolojisinde Okyanus Tanrısı.
ETalu1. Okyanus. 2. Çok bilgili kimse.
E/KTanGünün ilk ışıkları ve bu zaman dilimi.
E/KTanalŞafak sökmeden önceki kızıllık.
ETanalpSabah gibi huzurlu yiğit.
ETanerSabah gibi huzurlu yiğit.
ETanjuHun kağanılarının kullandığı unvan, tanhu.
ETankutayİpek gibi parıldayan tan ışığı.
ETansenTan gibi huzur dolu.
ETantuğSabah olacağının ilk alametleri.
E/KTanyeliSabahın ilk saatlerinde hafifçe esen rüzgar.
ETarduArmağan.
ETargutayTürk, Moğol ve İskit mitolojisinde ilk insan. Âdem.
ETarkan1. Saygın kişi. 2. Eski Türklerde bir soyluluk unvanı. 3.
ETaşkınCoşkulu.
ETaygunTorun.
ETaykutKutlu.
ETekin1. Uygun, ahlaklı. 2. Prens.
ETeomanKelimenin aslı Tuman olup anlamı dumandır. Tuman, birçok Türk kağanının ve Mete’nin babasının adıdır.
ETimur1. Demir. 2. Büyük bir Türk hükümdarı.
ETolgaSavaşta takılan zırhlı başlık.
ETolgayDolay, çevre, yaşanılan yer.
E/KTolunTürk ve Altay mitolojisinde Verimlilik Tanrısı.
ETolunayDolunay.
ETolunbayDolunay gibi güzel.
KTomurcukFiliz.
E/KToprak1. Yer yüzeyindeki katı tabaka. 2. Ülke.
EToralpGururlu.
E/KTorkuİpek.
EToyganZengin, büyük mal ve mülke sahip.
EToygarBir serçe türü.
ETuğçePrenses. (Aslı Tuğça)
ETuğraOsmanlı hükümdarlarının hatla işlenmiş imzası.
ETuğrulDumrul adı ile de bilinen yırtıcı bir kuş.
ETuğşadEski Türklerde Buhara kentinin yöneticisi, kağanın sağ kolu
ETulparTürk mitolojisinde yer alan kanatlı at figürü.
ETuman1. Duman. 2. Teoman kelimesinin aslı. Ünlü Türk hükümdarı.
ETunaSanıldığı gibi Tuna nehrinden gelmemektedir. Tunga isminin Batı Türkçesindeki hâlidir. Tunga>Tuña>Tuna Bir kaplan türünün adıdır.
ETunahanKaplan gibi güçlü sultan.
ETunay1. Gecenin aydınlığı. 2. Sukunet.
ETuncalpDeğerli yiğit.
ETuncayTunç gibi değerli insan.
ETunçTunç madeni, bronz.
ETunga1. Orta Asya’da yaşayan bir kaplan türü. 2. İranlılarla uzun süre mücadele eden bir Türk komutan. Alper Tunga.
ETuralpHer zaman yiğit ve mert olan.
ETurgayBir serçe türü, toygar.
ETurgutalpOsman Gazi adına İnegöl’ü fetheden Osmanlı’nın kuruluşunda önemli bir rol oynayan Türk beyi.
ETurhanTürk ve Altay mitolojisinde Türklerin atası.
KTurnaGöçebe yaşayan bir kuş türü. Türkler arasında kavuşmayı ve yolculuğu simgeler.
E/KTutkunGönülden bağlanmış.
KTülayRüya gibi güzel. (Eski Türkçe: tül “rüya, düş”)
KTülinAyna.
E/KTümceCümle.
KTümerHer yönüyle yiğit.
E/KTünayAyın parıldadığı gece.
E/KTürkayAy gibi parlayan Türk.
ETürkeş1. Türk mitolojisinde Dib-Cenkşü’nün oğlu. 2. Batı Göktürklerin adı.
E/KUğur1. Şans getiren. 2. Talih.
EUlaş1. Türk mitolojisinde Dib-Yavku’nun veziridir. 2. Amacına erişmiş.
EUlus1. Millet. 2. Uygur milleti ve bu Türklerin kurduğu şehirler, uluş.
EUlutayKangar Türk Birliği’nin kurulduğu Türkler için kutsal bir dağ.
KUmayTürk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli kutsal varlıktır. Ubay olarak da bilinir.
EUmutOlumlu manada beklenti.
EUralFeth eden, açan, fatih.
EUralpFeth eden, açan, fatih.
EUras1. Talih. 2. Türk ve Sümer mitolojisinde şifalı nefes anlamına gelir. 3. Nogay Hanlığı’nı 1554’e kadar yöneten hükümdar.
E/KUtkuZafer.
EUygarGörgülü, medeni.
KUyumAhenk.
E/KÜlgehanAdil hükümdar. Ölçülü davranan yönetici.
E/KÜlgenTürk ve Altay mitolojisinde İyilik Tanrısıdır.
E/KÜlker1. Türk mitolojisinde Gök’ün Ülker yıldızlarına bağlı olduğuna, ve Ülker’in etrafında döndüğüne inanılır. 2. Bir takımyıldız.
E/KÜlküUlaşılmak istenilen hedef.
EÜnalMeşhur.
EÜnalpHerkes tarafından yiğitliği bilinen.
KÜrperişMerak uyandıran bir durum karşısında vücudun gösterdiği tepki.
EVarolUzun yaşayan.
EVuralHakkını savunan.
E/KYağınYağmur.
KYağışGökyüzünden düşen yağmur ve kar gibi su zerreleri.
EYağızEsmer.
KYağmur1. Yağmur. 2. Dokuzuncu Nogay hükümdarının adı. (Not: Bu isim eski devirlerde bir erkek adı ike bugün kadın ismi olarak kullanılmaktadır.)
EYalçınDik, sarp.
EYalımAteş.
E/KYalın1. Türk ve Altay halk inancında kutsal merasim. Yalın veya Çalın da denir. Özellikle Yer Ana ve Yer İyesi için yapılan tören. 2. Sade.
EYalvaçElçi.
EYamaçDağın zirvesi ve etekleri arasında kalan alan.
EYamanKendisiyle mücadele edilmesi zor olan, güçlü, becerikli.
EYanalNehrin akış yeri.
KYaprakBitkilerin çoğunlukla yeşil olan solunum organı.
EYargıHüküm. Keskin karar.
EYasaKanun, düzen.
E/KYaşamHayat.
E/KYaşarUzun yaşayan.
E/KYaşın1. Türk ve Altay mitolojisinde şimşeğin koruyucu ruhu. 2. Şimşek.
EYavuz1. Mert, cesur. 2. İlk Osmanlı halifesi.
E/KYaz1. Havanın sıcak olduğu mevsim. 2. Türk ve Altay mitolojisinde Yaz Tanrısı.
E/KYazlaTürk mitolojisinde yaylanın koruyucu ruhudur. Avul İyesi ile bağlantılı varlıktır.
KYelizFerah.
E/KYenerGalip.
EYengiZafer.
E/KYepkinErguvan rengi.Kaynak (Karahanlı Türkçesi)
KYeşimYeşil ve pembe renkte değerli bir taş.
E/KYeter1. Kendine yeterli, özgür. 2. Genellikle son çocuklara takılır.
E/KYetkinBir işi yapma konusunda bilgili.
EYıldırayIşık saçan ay.
EYıldırım1. Hızlı. 2. Meteorolojik akım boşalması. 3. 1360-1404 arasında Osmanlı’yı yöneten padişah.
EYıldızGalaksilerindeki diğer cisimlerin etraflarında döndüğü parlak gök cisimleri.
EYılmazAzimli, yılmadan amacı uğruna uğraş veren.
EYiğitCesur.
EYiğithanCesur hükümdar.
KYoncaYapraklarının uğur getirdiğine inanılan çayır bitkisi.
E/KYorumBir konudaki kişisel görüş.
E/KYücelÂlim, çok bilgili.
E/KYükselÇok güçlü, diğerlerinin üzerinde.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Diş Beyazlatmanın Pratik Yolları